Vi ønsker å arrangere noen jobbsøker-verksteder, der frivillige kan stille opp for å hjelpe til med det som trengs ifm. jobbsøk:

 • Steder å finne utlyste stillinger og søk
 • CV-skriving
 • Søknadsskriving
 • Generell innføring i jobbsøker-prosess
 • Bidra med nettverk/kontakter/referanse
 • Evt. jobbsøker-mentorer

Vi utvikler tilbudet ihht behov og ressurser.

Vi ønsker å ha dette en ettermiddag/kveld i uken. I starten vil Hege Le Brun være ansvarlig. Etter hvert vil det være behov for at flere kan være aktivitetsansvarlige.

Andre aktiviteter som etterspørres, og som vi ønsker å sette i gang med, så fort vi har aktivitetsansvarlige og tilstrekkelig tilgang til lokalene, er:

 • Organiserte spillkvelder
 • Natteravn på fredagskvelder
 • Redesign-verksteder
 • Temakveld - diabetes
 • Dialogkvelder – ungdom og språk
 • Strikkekvelder
 • Kafédrift

Vi samarbeider blant annet med Bøler ungdomsklubb mht. ressurser og engasjerte ungdommer, og har også noen andre potensielle samarbeidspartnere.

Vi arbeider hele tiden med forslag til nye aktiviteter

 • Samfunnskafé: kaffebar/kafé (samarbeid med NAV om arbeidstrening/opplæring av ungdommer med deltidsjobb gjennom praksis erfaring
 • Inkluderende grønnsakshage - Østensjø Sanitetskvinner (NKS)
 • Jobbsøkerhjelp
 • Hverdagshjelp (Nabohjelp-appen til OBOS, Vipps, Altinn)
 • En arena for fellesskap, nabolag og tilhørighet
 • Nabolagscatering/møtemat (planlegger matlagingskurs)
 • Låne ut lokaler/rom til arrangementer
 • Bruke eventuelle inntektskilder til å tilrettelegge for inkluderende aktiviteter
 • Syverksted (planlegger kurs for ungdommer)
 • Tilrettelegge for aktiviteter som bidrar til bedre medvirkningsprosesser, involvering, og samarbeid med flest mulig
 • Formidle og/eller tilby aktiviteter utført av frivillige organisasjoner, lag/foreninger, sosiale entreprenører, ungdomsklubber, enkeltpersoner
 • Samarbeid med frivilligsentraler, bibliotek, bofellesskap, sanitetsforeningen, barnehager, AKS, utekontakter, fritidsklubber og turlag
 • Vi vil dele og formidle informasjon om ulike faglige og sosiale aktiviteter, kurs og arrangementer i området, og bidra til å nå flere
 • Vi ønsker også å samarbeide med bydelen, kommunen, næringslivet, eiendomsbransjen og (andre) sosiale entreprenører

Vil du bli med oss som frivillig?

Trykk her!
Kids Christmas tree