Bli en ressurs for noen som trenger din kunnskap!

Møteplassen skal bli en plass for beboere i nærområdet, det er innbyggeres behov som skal bestemme hva som skal arrangeres og innbyggerne skal i utgangspunktet drive eller bidra til å sette i gang aktivitetene.

Så hvis du har drømt om å starte eller være med i en strikkeklubb, arrangere spillkvelder, starte opp malerkvelder eller hva det måtte være så meld fra her! Arrangementer som skjer på tvers av aldersgrupper, kultur og fritidsinteresser er ekstra ønskelig slik at det blir en skikkelig møteplass for læring og utvikling av nye relasjoner.

I utgangspunktet har vi tilgang til lokalet på Bogerud Torg noen dager i uka, men vil strebe etter å utvide i henhold til etterspørsel, så det er bare å komme med innspill!

Kontakt

Hilde Moen Solberg