Bare hyggelig er en frivillig forening som jobber for gode møteplasser i nærmiljøet, i første omgang på Bogerud/Skullerud i Østensjø bydel i Oslo.
Vi vil at alle skal oppleve tilhørighet, og bli sett i hverdagen, og vi vil bidra til involvering, medvirkning og samarbeid.

Vi mener at det er riktig at ”It takes a village to raise a kid ...", og trygge voksne!
Vi vil samarbeide med flere andre aktører for å etablere tilbud som brukerne ønsker.

Møteplassen er i startgropen, så vi ønsker å finne ut hva de ulike brukerne trenger og ønsker.
Vi vil invitere til møteplass-verksted og flere andre arrangementer, og vil samarbeide med flest mulig for å få dette til.